Processos

Gestió integral dels nostres processos:

Oferim diverses línies de treball depenent de les necessitats dels nostres clients, entre les que podem destacar:

  • Fabricació de prototips.
  • Fabricació de petites i mitjanes sèries.
  • Enginyeria.
  • Muntatges mecànics.
  • Tractaments superficials (pintura, zincat, sorrejat).
  • Integració. 

Per això, podem oferir una gestió integral, donant solucions complertes, des del desenvolupament dels productes amb programes de disseny, passant per la seva fabricació i muntatge en les nostres instal·lacions, fins a l'acabat final, amb el seu corresponent embalatge, garantint així sempre la millor qualitat, amb el clar objectiu de satisfer els nostres clients.