Serveis

Gestió integral dels nostres productes

Oferim diverses línies de treball depenent de les necessitats dels nostres clients, entre les que podem destacar:

  • Fabricació de prototips
  • Fabricació de petites i mitjanes sèries
  • Enginyeria
  • Muntatges mecànics
  • Tractaments superficials (pintura, cincat, sorrejat)
  • etc.

Per això, podem oferir una gestió integral, donant solucions complertes, des del desenvolupament dels productes amb programes de disseny, passant per la seva fabricació i acoblament en les nostres instal·lacions, fins a l'acabat final, amb el seu corresponent embalatge, garantint així sempre la millor qualitat, amb el clar objectiu de satisfer els nostres clients.

Serveis